Wednesday, January 16, 2019

HIPOLITO MAXIMA BALATBAT


HIPOLITO MAXIMA BALATBAT

Happily greeted by the “Welcome Committee” those who came this year
Incredible representations of special talents by the aunts and uncles
Poems about several family members described individuals’ personalities
Outstanding characters were discovered while playing some old games
Life is a forever joy most especially when the families have a great fun
Innocent little ones simply smiled and had a truly wonderful afternoon
Time was short, but it felt like a long time because of the atmosphere
Old and young showed their very best and special talents in singing

Mouth-watering food and sweet desserts satisfied the hungry stomachs
All families present prepared their favorite recipes for this occasion
Xmas was felt by the young children because of many attractive toys
Impressive are the looks of the youth whose beauty will last forever
Many souvenirs were shared to the clan that were mostly Easter kind
Applause and cheers to those who won the games and sang nice songs

Baskets of Easter eggs filled with surprises added joy to the gathering
Appetizing were the home-cooked foods that some were garden-raised
Lechon, oh how crispy, so delicious, so tender, so juicy, so good to eat!
Amazing were the performances of the children singing and dancing
The family trees that were constructed are so appealing and interesting
Beautiful young children looked so happy, content with ice-cream
All afternoon was spent caring, laughing, kissing, loving, and sharing
Together, the Balatbat clan enjoyed the annual event so heart-warming

   By: Laura Balatbat Corpuz * March 16, 2019 * jollybc2@gmail.com

WHAT RETIREMENT REALLY MEANS


WHAT RETIREMENT REALLY MEANS

Retirement means no more “sick calls.
Retirement means you can party anytime.
Retirement means you are your own boss.
Retirement means it’s an extended vacation.
Retirement means no more potlucks at work.
Retirement means you cannot be late for work.
Retirement means no more fighting with the traffic.
Retirement means you don’t have to pack your lunch.
Retirement means no more birthday parties of co-workers.
Retirement means no more getting up early in the morning.
Retirement means you can wake up anytime in the morning.
Retirement means you’ll miss out on “Study Day” at the Bradley library.
Retirement means you can fly like butterflies as happy and free as they can be                   everywhere they feel like flying over.


Enjoy your retirement with your happy family, friends, and relatives.                                             Do whenever and whatever time you may have in your hands.  Enjoy!!!

                        Laura B. Corpuz, April, 2018


Tuesday, January 15, 2019

DOLORES REYES FELIPE


DOLORES REYES FELIPE                                                          
                          Ika-11 ng Enero, 2019

Dalangin niya sa Diyos na maging maunlad ang kanilang buhay
Opo at Po” ang itinuturo sa kanyang lumalaking mga apo
Lahat ng supling ng mga anak ay minamahal niyang totoo
O mapasa-ibang bansa man O kaya ay sa Hagonoy lamang
Relihiyosa at madasalin ang mabait at masipag nilang Lola
Eroplano ang sinakyan ng iba upang pumunta sa ibang bansa
Sumisimba tuwing Linggo, Pasko at Araw ng mga Patay

Regalong mahalaga ang tinatanggap ng mapagmahal na Lola
Estasyon ng Krus ni Hesukristo ang pinag-ukolan ng panahon
Yakap-yakap ang lahat ng apo tuwing gabi at nagmamano
Eskwela ay malapit at iba’y pumapasok sa bayan ng Hagonoy
Sa Mababang Paaralan ng Teodora Cruz duon sila nagtapos

Felipe ang apelyido ni Teodorico at Isip naman kay Marcosa
Edad nina Dolores at Ernesto ay tamang taon sa pag-aasawa
Laging kasama si Laura Balatbat Corpuz tuwing naglalaba
Isang araw ng Mayo matapos ang pista sa San Isidro naglaba
Pinahiga ang hinimatay na si Laura at tiningnan ng manggagamot
Ester, Soledad, Ben, Claudia, Flaviana, Victoria, at Nick ay nagsaya

     Teodorico Antonio Felipe at Marcosa Isip Felipe ang mapapalad                                           na magulang nina Mario, Ernesto JR.  Apolonio, Myla, Victoria at                  Rosalinda. Malaki ang naitulong ni Natan Flores sa nilalaman ng tulang ito.  

Friday, January 4, 2019

REMEDIOS TOLENTINOREMEDIOS TOLENTINO

Respected by her friends and relatives
Enjoys planting vegetable garden
Modest and simple individual
Equal treatment she gives everyone
Devoted to her Catholic faith
Involved in religious activities
Obedient as a growing child
Self-sacrificing and hard-working woman

Takes responsibility within her capacity
Obligations to family, she performs
Loves to care for the grandchildren
Equipped with plenty of cooking needs
Naturally soft-spoken and quite woman
Tactful and watchful in doing anything
Interested in knowing people
Nice and kind words she always says
One of the “Golden Ladies’ in Peoria

   By Laura B. Corpuz 9-14-2006


Thursday, November 29, 2018

PASKO TULA

                           
                          PASKO


Sa bandang silangan ay may natanawan
Talang maliwanag sa atin ay patnubay
Ang lahat ng landas na ating daraanan
Liwanag ng tala ang ating susundan.

Ito ay nakaturo sa munting sabsaban
Ng Sanggol na tutubos sa sanlibutan
Ang Birhen Maria kay Hesus ang nagsilang
Sa tabi ni Josep na Amang mapagmahal.

Pasko ang tawag sa dakilang araw na ito
Maligayang maligaya ang lahat ng tao
May handa si Ninang, si Lola at si Lolo
Hinihintay tayo upamg magsalu-salo.

Laura B. Corpuz - Ika 13 ng Nobyembre 2009
                 jollybc2@gmail.com

Binigkas ito sa Topeka, Kansas nuong Pasko 2009

Wednesday, November 28, 2018

PASKO NA NAMAN!

       

P-asko ay araw na pinakahihintay-hintay
A-ng lahat ng tao ay nagmamahalan
S-apagka't si Jesus sa ngayon ay isinilang
K-agalakang lubos ang dulot niya sa bayan
O talang maningning sa tatlong hari'y sumubaybay

N-ang makita nila ang hamak na sabsaban

A-nak na sanggol kalong ng Birheng Mahal

N-apaligiran sila ng mga hayop sa parang

A-ng lahat ng pastol at mga tupa ay nagpugay
M-ahimbing ang sanggol sa Inang kandungan
A-wit ng mga anghel ay masayang pakinggan
N-agdiriwang ang madla dahil "Pasko na Naman."

Laura B. Corpuz - Ika-13 ng Nobyembre, 2009
jollybc2@gmail.com

(Binigkas ito sa Topeka, Kansas - Pasko 2009)

Tuesday, November 27, 2018

PASKO - Dula-dulaanSinulat nina: Laura B. Corpuz at Pacita D. Morales

Unang Tagpo


(Tanawin: Loob ng bahay)

(Naghahanda ang mag-anak papunta sa simbahan. Tumutugtog ang kampana.)

Nanay: “Dalian ninyo mga anak. Baka mahuli tayo sa misa.”

Anak 1: “Nandiyan na po ako, Nanay.”

Anak 2: “Hintayin ninyo ako. Hindi ko makita ang sapatos ko.”

Anak 3: “Handa na po ako, Tatay.”

Anak 4: “Ako rin po.”

Nanay: “O sige, hihintayin namin kayo sa labas ng bahay, mga anak.”

Tatay: “Mag-ingat kayo sa paglalakad sa kalsada.”

(Lalakad ang mag-anak papuntang simbahan.)

Tilon

Pangalawang Tagpo


(Tanawin: Labas ng simbahan matapos ang misa)

(May mga tindera. May tugtuging pamasko.)

Nanay at Tatay: “Maligayang Pasko sa inyo, mga anak.”

Mga Anak: (Magmano) “Maligayang Pasko rin po sa inyo, Nanay at Tatay.”

(May mararaanang mga tindera ang mga bata paglabas ng simbahan.)

Anak 1: “Ano po ang tinda ninyo?”

Tindera 1: “Mayruon akong puto at kutsinta.”

Anak 1: “Pagbilhan po ninyo ako ng puto.”

Anak 2: “Mayruon po ba kayong suman?”

Tindera 2: “Mayruon ako, anak. Ilan ba ang gusto mo?”

Anak 2: “Dalawa po.”

Anak 3: “Kina Lolo at Lola na lang ako kakain, Ate. Hindi pa naman ako gutom.”

Anak 4: “Ako rin; maraming magluto si Lola, marasap pa!”

Nanay: “Halina kayo kina Lolo at Lola. Hinihintay nila tayo.”

Tatay: (Kakatok sa pinto ng bahay nina Lolo at Lola.)

Lolo: (Bubuksan ang pinto.) “Tuloy kayo mga anak.”

Tilon

Pangatlong Tagpo


(Tanawin: Loob ng bahay nina Lolo at Lola)

Mga Anak: “Mano po, Lolo. Mano po, Lola.”

Lolo at Lola: “Kaawaan kayo ng Diyos, mga anak.”

(Nanay at Tatay – magmamano rin)

Ninong at Ninang: (Naka-upo sa silya.)

Anak 1: “Mano po, Ninong. Mano po, Ninang.”

Ninang at Ninong: “Kaawaan ka ng Diyos.”

Anak 2: “Lola, ang sarap naman ng amoy ng luto ninyo!”

Lola: “Para sa ating salu-salo ang lahat ng niluto ko.”

Lolo: “Halina na kayo, mga anak. Nakahanda na ang mga pagkain natin para sa Noche Buena.”

Anak 3: “Gutom na nga ako eh.”

Anak 4: “Sabi ko na inyo eh, maraming magluto si Lola, at masarap pa.”


(Matapos kumain - Hahaplusin ang tiyan sa busog at magkukuwentuhan)

Anak 2: “Nanay, Tatay, sana’y maging Pasko araw-araw para narito tayong lagi kina Lolo at Lola.”

Mga Anak: “Lolo, Lola, aalis na po kami.” “Maligayang Pasko po ulit sa inyo at Manigong Bagong Taon sa lahat.”

Nanay at Tatay: “Maraning salamat po sa handa ninyong mga pagkain. Busog na busog po kaming lahat.”

Buong Mag-anak: (Muling mag-mamano kasabay ang pagpapaalam.) “Paalam na po.” “Mamasko pa po kami sa ibang kamag-anak natin pagkagising sa umaga.”

Lolo at Lola: “Mag-iingat kayo sa daan.”

Tilon

Mga Tauhan:

Lolo at Lola: Lucas at Pacita Morales
Ninang at Ninong: Thelma Capati at Wilmer Andrada
Nanay at Tatay: Laura Corpuz at Lito Capati
Mga Anak: Aileen Capati, Jennifer at Robert Estoye, Zenaida Falcon
Mga Tindera: Perlita Nichols at Magdalena Raboza
Tagapagsalaysay: Alona Corpuz at Belinda Falcon
Musika: Renato Blancaflor at Daisy Franada
Tilon: Ric Corpuz at Carlito Vero

Itinanghal sa Hotel Pere Marquette, Peoria, Illinois 61602, Disyembre 15, 1987.