Wednesday, September 21, 2016

         
                      NENITA TUDTUD JHEE

           Nice, charismatic and appealing woman of Talamban, Cebu City
          Excited to go to Manila at age 15 to take up medicine at UST
          Noble in her words, thoughts, and very cautious in her actions
          Inspired by loving parents Eduvigio and Anatolia Tudtud
         Talent, time, pressure, and ultimate dream, she studied seriously
          Affectionate love of Dr. Won Jhee made them tie the knots

         Together with the happy family, Marianne, Joseph, and Jeffrey
         Upbringing of parents was remarkable resulting to their success
          Dedicated to her profession, treated all patients with tender care
          Totally adores her very active, cute, growing four grandchildren
          Unique symbols of faith is a chapel and trail named “Sto. NiƱo
          Devoted Catholic and a long-time member of St. Jude church

          Joyfully tills a Filipino garden of fruity and green leafy vegetables
          Harmonious life of family makes her kiss and hug grandchildren
          Everybody loves Nenita for integrity and splendid personality
          Entertains all guests and meets them with very own sweet smiles

            September 17, 2016  Happy 70th Birthday!  
                          Love, Ric and Laura Corpuz

Friday, March 25, 2016

INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEON HYMN

~ INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEON HYMN

~

The greatest gift of all mankind
Is our concern, the precious lives
With compassion we care and serve
Geared to pursue for excellence.
*
We declare with sincerity
The knowledge patiently to honesty
Regardless of nationality, creed, ideology
The creed, we value so faithfully
Playing our parts in history
*
Our founder's dream so laudable
We love and cherish this earnest goal
We pledge to accomplish, to uphold
Our responsibility throughout the world.
*
Refrain
*
International College of Surgeons
Worthy of praise and ...'
Preserve the health, our noble mission
And the dignity of the profession

By: Dr. Felicisima B. Bacon
       Tondo, Manila, Philippines

Thursday, March 24, 2016

HIPOLITO MAXIMA FAMILY

HIPOLITO MAXIMA FAMILY

Hot food deliciously flavored and cooked with favorite seasonings
Incredibly luscious native dishes were appetizing and delightful
Poems about the blooming young ladies and gentlemen were read
Overwhelmed by the great singing voices of some family members
Lovely portraits of our parents and grandparents adorned the hall
Intelligent brains and talents were shown by younger generation
Toys, school supplies, costume jewelry, domestic items, vanities
Outstanding showmanship, pride of Hipolito and Maxima family
~
More door prizes were shared among the adult men and women
Adorable children  joined the adults in dancing, singing songs
X’mas, some members thought of about this enjoyable event
Indefatigable masters of ceremonies kept the family focused
Memories of the exciting moments will be etched in our hearts
Amazing was everyone's contribution to this wonderful affair
~
Frabjous and memorable day for the San Isidro Balatbat clan
Acquaintances were made among those who welcomed new ones
Mia and Emily from Illinois, USA traveled across the vast ocean 
Intrigued and very amused were those that attended this time 
Longing to enjoy the company and warmth feeling of everybody
Yearlong waiting for the next occasion that will be more fun


  By: Laura B. Corpuz * jollybc2@gmail.com * March 13, 2016
                         


Friday, August 21, 2015

KATAKATAKA


KATAKATAKA

(Lumang awitin nina Lucila Garcia Perona at Benita Marquez Garcia)

Kataka-takang mahibang
 ang katulad ko sa iyo 
Biru-biro ang simula 
ang wakas pala ay ano? 
Aayaw-ayaw pa ako,
 ngunit ’yan ay ’di totoo 
Dahil sa iyo puso kong
 ito’y binihag mo. 

Ala-ala ka 
maging gabi’t araw 
Alipinin mo’y 
walang kailangan 
Marinig ko lang
 sa labi mo hirang 
Na ako’y iibigin
 lagi habang buhay.


(Inaawit namin ito sa hapon o sa gabi. Mahigpit ang Impong Huli namin, matandang dalaga, kaya hindi namin ipinaparinig sa kanya ang awit.) By Laura B. Corpuz * jollybc2@gmail.com

Tuesday, July 28, 2015

HIPOLITO BALATBAT CLAN

H-appy families of the Hipolito and Maxima Balatbat came for the reunion

I-nspiring words made everyone feel loved, cared, and closer as one family

P-rayer before the fun annual event led by Dr. Felicisima Balatbat-Bacon

O-verjoyed by humorous stories and Tagalog poems during the program

L-echon was so juicy, delicious, and skin so crispy adorned the food table

I-ncredible singing voices of some members entertained everyone present

T-otally awesome and surprised were families that joined this year’s reunion

O-ther cousins came from Laguna, Malolos, Manila, Tarlac, and USA

*****

B-anners of Balatbat children and “Welcome” hang on the huge stage

A-rray of mouth-watering and delectable Filipino foods filled the long table

L-ingered around were the spirits of our parents, grandparents, great grandparents

A-dorable children, teen-agers, and adults liked surprises in their Easter eggs

T-oys, cosmetics, household items, school supplies, and souvenirs were numerous

B-eautiful, charming, and smiling faces of the children showed super satisfaction

A-ll members of every family joined the fun of singing and dancing as a group

T-hankful to God for bountiful blessings, granting us to come together again

*****

C-ozy was the atmosphere with hugging, kissing, and great feeling of warmth

L-ifted the spirits of those that experienced the fun and joy of the reunion

A-ccommodating and cheerful attitude lured other relatives to celebrate the date

N-ever was a dull moment during the entire reunion day of the Balatbat clan

(A huge “Thank You” to the committee) Laura G. Balatbat-Corpuz 3/22/2014

Wednesday, July 22, 2015

LUCILA GARCIA PERONA

ALA-ALANG Naiwan ni Nanang Lucing
  (Lucila Garcia Perona)

Amarillo, rosal, santan, at mabangong sampagita ay  mga tanim sa bakuran.

Bunga ng kahoy ng bulak ay ginagawa niyang palaman sa aming mga unan.

Kasama sa tindahan ng Daka at Nana Bita sa harap ng aming bahay.

Dasal gabi’t araw lalo na kung may namatayan at malapit na ang“Undas.

Emperdible, aguhilya, klip, aspile, gunting, karayom, sinulid, suyod at suklay

Gabe, saging at kamote ay inilalaga  kakainin  namin matapos ang tanghalian.

Handang pagkain ang dala sa bukid para sa gumagapas at sa Tata Isto at Tata Cinto.

Impong Huli ang nagsisindi ng ilaw nuong siya ay buhay pa, at hinalinhan ng Nanang.

Laging nagpupunta ang mag-anak sa Sukol lalu na kapag pista sa San Sebastian.

Magluluto ng manok, baboy, bangos at tilapia buhat sa aming palaisdaan.

Nilagang mani ang tinda niya kung may pista sa aming nayon ng San Miguel

Ngayong wala na si Nanang ay nalungkot na nang husto ang buong angkan ng Garcia.

O kay saklap naman namin nina Calixto at Gaudelia ng si Nanang ay pumanaw.

Panganay na anak  si Virgilio, ngunit binawian ng buhay ng siya ay isilang.

Rosas na mabango ay pinaugatan sa sanga, nilagyan ng lupa, binalot at inalagaan .

Saging na tundalang malapad ang dahon ang pampadulas ng sahig na kawayan.

Tumahi’t nagburda  ng damit pambata at nagsiklat ng kawayan upang gawaing atip ng bahay.

Ukoy na kalabasang may hipon ay tunay na masarap lalo na at may paminta, suka at bawang.

Walang tigil ang gawa sa bahay hanggang matapos ang panggugupit ng buhok ng Tata Siano.

Yaring “Pasyong Mahal ni Hesukristong Panginoon” ang mahalagang namana ko sa Nanang.

                               Sumalangit nawa ang kaniyang kaluluwa.
                                  Laura Balatbat-Corpuz, Pamangkin
                        Ika-30 ng Oktubre, 2012 * jollybc2@gmail.com
                                   laurabc@fsmail.bradley.edu