Friday, January 3, 2020

50th WEDDING ANNIVERSARY


50th WEDDING ANNIVERSARY
         Ricarte & Laura       
                      
50 years of adoring, caring, loving, supporting each other

Wedding bells rang sweetly fifty years ago at Sacred Heart             
Envisioning a dream is so easy, but needs a lot of courage                             
Days may be rough at times and roads may be winding too                         
Daily prayers, Holy Days and Saints’ Days always observed               
Inspired by the good teachings of the RVM Sisters in Hagonoy                
Never-ending thanks to our great Creator for all the blessings                
Generosity flows out of our good hearts contributing to society

Amazing grandchildren always brighten the Corpuz home
Never grow tired of telling each other how much “I Love You"                        
New day, new life, new laughter, new hopes, new challenges             
Inspiration to the clan and showing models of good behavior                   
Very cautious, sincere the ways of observing the “Golden Rule”                
Endless possibilities, numerous tribulations are always faced                      
Rounds of applause from relatives when success is achieved 
Share happiness with friends who believe in one’s triumph                               
A good heart keeps all the goodness and rarest jewels of life                         

Rejoicing together when joyful moments fill the air with love              
Years of wondrous events our growing family loving one another

    Golden Anniversary ceremony was officiated by                     
Fr. Thomas Taylor of St. Vincent de Paul of Peoria, IL 61614                                       
            Oct. 26, 2019 * Laura B. Corpuz

Thursday, November 21, 2019

MGA BAKAS NG LUMIPAS NI DOKTORA FELICISIMA B. BACON

MGA BAKAS NG LUMIPAS NI DOKTORA FELICISIMA B. BACON

A-ko ay minamahal mong lagi simula pa lamang ng aking pagkabata
B- aon natin sa paaralan ay inihahamda ng mapagmahal nating INA
K-aarawan mo ngayon at maligayang maligaya ang buong pamilya
D-amit mong makulay ang nagpapaganda sa masaya mong kaanyuan
E-hemplong ginto ng Inang Sofia ang sinusunod para sa kabutihan
G-amit mo sa paaralan ay laging nakahanda para sa araw ng bukas
H-imatayin ka man ay nagbigay pa rin ng lakas sa iyong katawan
I-nakyat ang puno ng duhat, nahulog, nagasgas ang iyong mga kamay
L-angit na mataas ang tinitingnan, nananalangin sa Poong Maykapal
M-ahal ng marami kahapon, ngayon at hanggang sa sila ay tumanda
N-ag-aral tayo sa St. Anne’s College RVM Sisters sa Hagonoy, Bulacan
Ng-ayon ay mabuti ang kinaratnan, kabuhayan maunlad, maawain
O-rasan nating binantayan sikat ng araw habang sa bukid naglilinang
P-osong hinukay sa tabi ng kamalig para sa tatlong kalabaw ay malalim
R-osaryo ay lagimg dinarasal, mahalaga kung katikbe na gawa ni Daka
S-abado’t Linggo pagkatapos ng misa’t tanghalian tulong din sa palayan
T-ulay sa San Miguel at San Isidro ang daan pagdalaw sa Inang Sima
U-tos ng Daka ay laging sinunod para sa kabutihan nating lahat na
W-alang hanggang kasiyahan naidulot sa Inang Itang at Amang Doro
Y-aong mahihirap ang laging tinutulungan lalo na ang nasa bilangguan


Maligayang kaarawan kapatid naming mahal sa pagsapit mo ng
80 TAON sa mundong ibabaw. Buhat sa pamilya ni Ric at Laura

ALA-ALANG NAIWAN NI NANA PURING


ALA-ALANG NAIWAN NI NANA PURING

                               (Florencia B. Marquez)

A-lay niya sa Poong Maykapal at sa San Miguel ang buong lakas at buhay.

B-ulaklak sa hardin ng mga kaibigan ay ginawang korona para sa patay.

K-rus na bulaklak ang ipinatong sa kabaong ng mga mahal niya sa buhay.

D-asal ng dasal lalu na kung Undas at may nobenaryo bago kapistahan.

E-stampita, Rosaryo, dasalan, larawan ng mga Poon, kalendaryo at aklat

G-awa ng gawa sa bahay, hanapbuhay, at alagaan ang mga pamangkin.

H-alik at yakap ang ipinaranas sa lahat ng mga kaibigan, matanda’t bata.

I-law na maliwanag ang tanglaw paglakad kung walang liwanag ang buwan.

L-aging lumalapit kay Sofia Garcia Balatbat kung may kailangan sa simbahan.

M-aligayang sumali kung sa kapakanan ng bayan at sa mahal na Apo Igue

N-agtrabaho sa ” Philippine Tobacco Flue-Curing and Redrying Corporation.”

Ng-umiting maligaya sa mga misa nina Padre Diune Pobre at Padre Jovi Sebastian.

O-bispo, Santo Papa, padre, madre, munisilyo, katesismo, Ina ng Laging Saklolo.

P-abinyag, pakumpil, pakasal, padasal, pamanhikan, patanim, pangingisda

R-osal, gumamela, sampagita, kampupot at ibang mababangong bulaklak.

“S-alamat ang laging maririnig sa Nana Puring dahil sa katuparan ng hiling

T-unay ang pakisama sa mga guro at nagtapos sa Paaralan ng San Miguel.

U-koy, mani, prutas, kamote, maraming bungang kahoy ang tinda nila ni Benita.

W-alang atubili ang kanyang pagsapi sa lahat ng Samahang Katoliko sa baryo.  

Y-aong kasipagan ay inukol din sa Pabasa ng Pasyon tuwing Linggo de Ramos.

    
  Sumalangit nawa ang kaniyang kaluluwa.  (Anacleta, Cleotilde, Consolacion, Elpidio,             Luz, Magno, Rosa, at  Rosendo, ang mababait niyang kapatid na nagpugay  sa kanyang   pagpasok sa pinto ng langit. Ang mga anghel ay nagsiawit sa kaligayahan.) 

 Maraming salamat sa angkan ng Bantigue, Natan F. Flores at Alejandra G. Reyes sa   nabuong tula para sa ika-40 araw ng pagkamatay ni Nana Puring.


  Katha ni Laura Balatbat-Corpuz  *  Ika-25 ng Oktubre, 2019 * Jollybc2@gmail.com


Friday, July 5, 2019

LUCILA G PERONA


           LUCILA G. PERONA

          Loving mother and grandmother of six
           Understanding wife of a barber and magician
           Caring aunt to her nieces and nephew
           Interesting stories told about the good old days
           Liked to hear from relatives from far away
           Appreciated the kindness of her family

             Games of the past were played with great fun

             Patient, industrious and hard- working lady
             Extra hours of work spent working in the fields
             Religious woman and prayer group leader
             Overly joyful to see nieces and nephews
           Nanang” is her known name to many of us
             Admired for making starch from cassava roots

                         By: Laura B. Corpuz, niece
                                 October 30, 2003

Wednesday, July 3, 2019

FAUSTINO S DELA CRUZ SR


               FAUSTINO  S. DELA CRUZ SR.

                Fills the young hearts of grandchildren with love and joy
               Always listening to friends and relatives in time of their needs
               Unforgettable uncle you are and everyone calls you ‘Tata Tino”
               Saved and provided then for growing family for the rainy days
               Truthful, honest, sincere, caring, and very loving individual
               Inspires people in the village especially the younger generation
              Nights and days you worked at PTFC and Republic Glass Company
              Open-minded, outspoken, friendly, nice, and truly caring uncle

             Sacrifices in life are incredible, his pride, and great honor

               Dedicated husband to Nana Bidang and good father to children
               Everyone in Cruz and Garcia family has a place in his big heart
              Lives a happy, content, fulfilling, and very satisfactory life
              Achievements of children and grandchildren make your day

              Christian man and regularly goes to San Miguel Catholic Church
              Reasoning power was exercised, coupled with sound judgment
              Upbringing and discipline of conservative parents were remarkable
              Zoological garden in Manila, you always wanted to go and visit

              Sense of humor is amazing and tells about my “Apo Igue” jokes
              Respected by the barrio people for his kindness and generosity

                          By: Laura G. Balatbat-Corpuz (Niece) May 7, 2012

Friday, March 29, 2019

MA. LOURDES S. FERNANDEZ


MA. LOURDES S. FERNANDEZ
      Makes her a great woman and mother of Demise Faith and Godfrie
      Attended Victorino Flores Memorial Institute in San Juan, Hagonoy
    
       Loves to teach young children the value and true meaning of education
       Outstanding job she does in the classroom and in San Isidro village
       Unique personality and character contribute to success in married life
       Relationship with friends and co-teachers is golden earning respects
       Dedicated wife to Eddie, who fathers the lovely family with pride
        Exhibits humility, obedience, passion and fairness in everything she does
        Secondary Education at Bulacan State University is her “Alma Mater”

        San Miguel Daycare Center she taught Early Childhood Development

        Freelance tutoring is entertaining, contributing to a child’s education
        Embraces work with simple smiles and very friendly attitude towards all
        Regarded highly for being a religious individual showing reverence to God
        Nice, full of life, charming, and considerate to all her close camaraderie
        Always ready to give a helping hand to the needs of the Balatbat Clan
        Never say “No” to all volunteer calls in the community and in school
        Develops potentials and demonstrates firm determination for future life
        Enjoys time spent with school-aged children in molding young minds
        Zodiac sign is Scorpio and Chrysanthemum’s petals symbolize human perfection
                               Laura B. Corpuz * March 16, 2019Tuesday, February 26, 2019

SOFIA C GARCIA BALATBAT


                                SOFIA C. GARCIA BALATBAT

             Sofia means “Wisdom” in Greek, was full of it and funny wits
               Outstanding mother of three girls: Oliva, Felicisima and Laura
               Finances handled with extreme care when God called Igmedio
               Inspired many relatives and townsfolks for exceptional courage
              A very religious woman who even made rosaries out of Job’s tears

               Chores, children were assigned, also pulled weeds from the fields

               Gave a cute seven-month old boy, Ricardo, a place in this world
               Availed self to cook and serve for San Miguel’s annual “Pabasa”
               Rejoiced when the children and grandchildren received awards
               Christmas, Birthdays, Holidays, all dressed-up so cute and pretty
               In an underground cell the family stayed for safety during WW2
               Always productive, split bamboo sticks for nipa thatch roofing

               Basic skills of people in farming were utilized when she hired them
               Able to give all children Catholic education, obtained college degrees
               Loyal, dedicated, family-loving was awarded “Ulirang Magsasaka”
               Approachable, generous, never failed to share harvests with family
               Thanked God for all the blessings, left four children their inheritances
               Beautiful disposition, frugal daughter born to Isidoro and Florencia
                A strong widow who raised ducks and operated a “Sari-Sari” store
               Tasty “leche flan” and sumptuous foods cooked, served at open-house

                         Laura G. Balatbat-Corpuz, Daughter * March 16, 2019