Tuesday, September 30, 2014

SA IYO LAMANG

***

Dr. Gregorio Lim, aming minamahal,
Haligi at suhay nitong kapisanan,
Bakas ng yakap ninyo'y 'di malilimutan,
Isang inspirasyon naming sinusundan.

Hindi man malimit makadaop-palad,
Adhikain ninyo'y ipinamumulat,
Maglingkod sa Tundo, bayan ng mahirap,
Ngunit mayaman sa pangarap at sikap.

Buhat sa Kapisanan ng mga Manggagamot,
Sa pook ng Tundong ating iniirog,
Ang aming dalangin sa Panginoong Diyos,
Kayo'y biyayaan ng mahabang buhay at katawang malusog.

Katha ni:

Felicisima B. Bacon, M.D., MTh,
July 19, 1996
Pangulo - Kapisanan ng Manggagamot sa Tondo

"MABUHAY"

***

Taos-puso ang pagbati, sa araw ng Kapisanan,
Nitong mga manggagamot, sa Tondo na minamahal,
Tatlumpo at pitong taong naukit sa kasaysayan,
Ang hangad ko ay tagumpay, sa adhikaing marangal.

Salamat sa pamunuang tapat, wagas kung maglingkod,
At sa mga taga-payo, mga kasapi ng purok,
Pati mga kaibigang angki'y kagandahang loob,
At katulong sa pagsulong, mga gumagawa ng gamot.

Sa inyo ang pagtangkilik sa layuning mapalusog,
Sa dalawamput-isang siglo, ang mamamayan ng lunsod,
Sa Maynilang hinahangad ng dayuhan na masakop,
Bawa't pintig ng puso ko'y "salamat" ang itinitibok.

Ang hiling ko at dalangin, nga giliw kong kasama,
Paliwanagin ang ilaw, makinabang ang balana,
At kanilang luwalhatiin ang Panginoong Diyos Ama!

Felicisima B. Bacon, M.D.
President KMT, TMS 1996-1998GAL. 6-9- HUWAG MANGHINAYANG ...

***

Huwag manghinayang sa gawang kabutihan,
Sa takdang panahon ikaw ay gagantimpalaan

Salamat po Panignoon, niloob ninyong may nagtatag,
Samahan ng manggagamot sa Tundong nililiyag,
Sila ang aming huwaran sa lahat ng pagsisikap,
Upang ang baya'y lumusog, tanging pangarap ng lahat.

Taus-puso ang pagbati sa araw ng pagdiriwang,
Nitong manggagamot, lumilingap, nagmamahal,
Limampung taong singkad kung tumulong bukas-palad,
Tanggapin ninyo ang pangaral buhat sa pusong wagas.

Kapit-bisig tayong lahat itaguyod layon nito,
Gampanan ang adhikain maka-Diyos, makatao,
Pagtulong sa maralita, bahagi ng ating mundo,
Ito ang Kapisanan ng Manggagamot sa Tondo.

"Maligayang pagdiriwang sa ating lahat."

Felicisima B. Bacon, M.D.
Pangulo 1996-1998