Tuesday, August 28, 2012

ANG BUHAY NGA NAMAN

                                   (Tula ni Vicente D. Santos) 
 

                                 Kung pakaisipin itong ating buhay
                                     Ako'y nalilito at nahihirapan
                                 Hindi ko mawari, hindi ko masakyan
                               Angking kahulugan at hiwagang taglay.
                                                         ~
                              Bakit may masaya?  Bakit may malungkot?
                                      Sa mga hilahil ay nabubusabos
                                Bakit may mayaman at may kinakapos
                                  Sa hirap at dusa ay nangalulugmok?
                                                        ~
                                 Bakit sa pag-ibig ay mayruong sawi?
                                "Oo" ng dalaga ay magkamit dili
                            At mayruon namang sa labi'y may ngiti
                                 At ang sinisinta'y kapiling palagi.
                                                       ~
                             Bakit mayruong payat?  Bakit may mataba?
                               Gayong ang pagkain ay magkakamukha
                                   Bakit may maliit sa balat ng lupa
                               At mayruong mataas na tinitingala?
                                                      ~
                             Bakit mayruong tamad; bakit may masipag?
                                 Sa mga gawain ay nagkukumagkag
                                At si Tamad nama'y ni ayaw tuminag
                            Gayong ang trabaho'y sa harap ay tambak?
                                                     ~
                                May taong makaros na dila'y matabil
                                Likot ng katawan ay kapansin-pansin
                                At mayruon namang taong mahiyain
                                Ayaw magsalita't saksakan ng hinhin.
                                                     ~
                              Mayruong  sa utos sadyang masunurin
                               Walang lingon likod atas ay tutupdin
                            At mayruon namang mukha'y makulimlim
                            Sumusunod lamang may dabog may iling.
                                                    ~
                                  At sa kulay naman tayo ay dumako
                                Maitim, maputi, mayruon diyan tayo
                                Kutis na magaspang katapat ay pino
                                Ginagamit naman ay pare-pareho.
                                                     ~
                           Kay masasabing "Ang Buhay nga Naman"
                               Patas na nilikha ay bakit ganiyan?
                            Ang ibig marahil ng Diyos na hirang
                          Tayo'y magbigayan sa ating pagkukulang.

                


No comments: