Wednesday, August 27, 2014

Tula ni Severino Balatbat SalamatSa maraming mga taong nagsilipas sa daigdig
Sa pagitan nitong Sapang Valentin

At saka Sapang Balatbat din
Duon ko nakita ang langit ng aking dibdib.

Subalit nang makita ko'y natakot na ipagtapat
Sa dahilang baka 'kako hamakin lang yaring palad.

Subalit sa puso palang pag-ibig ang siyang tapat
Susuungin ang anumang patalim na nagsalabat.

Tinangka kong siya sana sa isip ko ay limutin
Iwaglit na at kailan man ay huwag ng gambalain.

Subalit ang aking puso ang pagmamahal ay taimtim
Ay laging tumututol sa paglimot kong gagawin.

Mabuti pa nuong ako'y isang munting batang paslit
Maligayang maligaya 'pag ang Pasko ay sasapit.

Maligaya ako nuon 'pagkat itong nasa isip
Magagandang aginaldo na kung Pasko'y nakakamit.

Ito ngang araw na lumipas at ako'y hindi na bata
Iyang mga aginaldo'y nawalay sa aking diwa

Iyon pala kaya gayo'y sa puso ko'y nadambana
Isang pusong tumitibok, pag-ibig ang ninanasa.

Sarili ko mula nuon nagmasid na sa paligid
Sa mutya ngang hinahanap nitong pusong umiibig.

No comments: