Thursday, July 3, 2008

HCCS Non-Teaching Family Club Hymn

Composed by: Felicisima Balatbat Bacon, M.D.
~
Binuo at itinanghal sa tulong ng Poong Maykapal
May matibay na ugnayan kasapi at pangasiwaan
Layunin ay mapaunlad katayuang pangkaisipan
Pang-kaluluwa, pang-katawan, pang-kalinanga't panlipunan.

Holy Child Catholic School Non-Teaching Family Club
Kapit-bisig sa pag-unlad; sa damayan bukas-palad
May bahaginan ng kaalaman, magmahalan, magtulungan
Maglingkod sa nakararami, sa
1 Diyos Ama ay magpuri
2 Diyos Ama ay magpuri, sa Diyos Ama ay magpuri.

No comments: