Tuesday, September 30, 2014

"MABUHAY"

***

Taos-puso ang pagbati, sa araw ng Kapisanan,
Nitong mga manggagamot, sa Tondo na minamahal,
Tatlumpo at pitong taong naukit sa kasaysayan,
Ang hangad ko ay tagumpay, sa adhikaing marangal.

Salamat sa pamunuang tapat, wagas kung maglingkod,
At sa mga taga-payo, mga kasapi ng purok,
Pati mga kaibigang angki'y kagandahang loob,
At katulong sa pagsulong, mga gumagawa ng gamot.

Sa inyo ang pagtangkilik sa layuning mapalusog,
Sa dalawamput-isang siglo, ang mamamayan ng lunsod,
Sa Maynilang hinahangad ng dayuhan na masakop,
Bawa't pintig ng puso ko'y "salamat" ang itinitibok.

Ang hiling ko at dalangin, nga giliw kong kasama,
Paliwanagin ang ilaw, makinabang ang balana,
At kanilang luwalhatiin ang Panginoong Diyos Ama!

Felicisima B. Bacon, M.D.
President KMT, TMS 1996-1998No comments: