Tuesday, September 30, 2014

SA IYO LAMANG

***

Dr. Gregorio Lim, aming minamahal,
Haligi at suhay nitong kapisanan,
Bakas ng yakap ninyo'y 'di malilimutan,
Isang inspirasyon naming sinusundan.

Hindi man malimit makadaop-palad,
Adhikain ninyo'y ipinamumulat,
Maglingkod sa Tundo, bayan ng mahirap,
Ngunit mayaman sa pangarap at sikap.

Buhat sa Kapisanan ng mga Manggagamot,
Sa pook ng Tundong ating iniirog,
Ang aming dalangin sa Panginoong Diyos,
Kayo'y biyayaan ng mahabang buhay at katawang malusog.

Katha ni:

Felicisima B. Bacon, M.D., MTh,
July 19, 1996
Pangulo - Kapisanan ng Manggagamot sa Tondo

No comments: