Tuesday, April 1, 2008

Reyna ng Langit (Regina Caeli)

By: E.P. Hontiveros, SJ
~
Reyna ng langit, magalak ka! Aleluya! Aleluya!
Reyna ng langit, magalak ka! Aleluya! Aleluya!
~
1. Sapagkat si Hesukristo ang Anak mo, Aleluya!
Sapagkat si Hesukristo ang Anak mo, Aleluya!
Isinilang mo si Kristo, Aleluya! Aleluya!
Siya ang ating Mananakop, Aleluya! Aleluya!
~
Ipanalangin kaming makasalanan,
Ipanalangin mo, Aleluya! Aleluya! Aleluya!
~
2. Sapagkat si Hesukristo ang Anak mo, Aleluya!
Sapagkat si Hesukristo ang Anak mo, Aleluya!
Magmuli Siyang nabuhay. Aleluya! Aleluya!
Magmuli Siyang nabuhay. Aleluya! Aleluya!
~
Ipanalangin kaming makasalanan,
Ipanalangin mo, Aleluya! Aleluya! Aleluya!
~
3. Sapagkat inakyat ka sa kalangitan, Aleluya!
Sapagkat inakyat ka sa kalangitan, Aleluya!
Nasa piling ka ni Kristo, Aleluya! Aleluya!
Reyna ng langit at lupa, Aleluya! Aleluya!
~
Ipanalangin kaming makasalanan,
Ipanalangin mo, Aleluya! Aleluya! Aleluya

Mula sa: Tayo'y Umawit at Sumamba

No comments: