Thursday, May 15, 2008

Tula, Tugma at Awiting Pambata Tagalog at Ingles (Salamat sa San Miguel Elementary School)

(Previously posted in http://www.hagonoy.com/)
Tinipon ni Laura B. Corpuz (laurabc@bumail.bradley.edu)

~
Ang Po at ang Opo


(Grade 1 - Rosalina Sebastian)
~

Ang bilin sa akin ng ina't ama ko

Maging magalangin mamumupo ako

'Pag kinakausap ng matandang tao

Sa lahat ng lugar sa lahat ng dako.

~

"Pag ang kausap ko'y matanda sa akin

Na dapat igalang at dapat pupuin

Natutuwa ako na bigkas-bigkasin

Ang "po" at ang "opo" ng buong paggiliw.

~

Ang Bisiro

(Grade 2 - Josefa T. Leon)
~
Ako'y may bisiro, o munting kabayo

Pula ang balahibo, at sinasakyan ko.

Damo ang pagkain, pulot ang inumin

Kung tumakbo'y matulin, katulad ng hangin.

~

Niyog

~

(Grade 3 - Leticia B. Sunpongco)


Ito palang niyog, bagong tumutubo

Langit na mataas siyang tinuturo.

'Pag ito'y lumaki't nasunod ang anyo

Lupang tinubuan duon din ang yuko.

~

Pagtawid sa Daan

(Grade 1 - Rosalina Sebastian)

Bago tumawid sa daan

Tumingin sa kaliwa't kanan

Nang hindi magulungan

Ng tumatakbong sasakyan.

~
The Owl

(Grade 4 - Jose Reyes)

~

Of all the queer birds I ever did see

The owl is the queerest by far to me.

For all day long, he sits on a tree

And when the night comes, away flies he.


~
The Little Plant by Kate L. Brown
(Grade 4, Jose Reyes)
~
In the heart of the seed
Burried deep so deep
A dear little plant
Lays fast asleep.
~
"Wake," said the sunshine
And creep to the light."
"Wake," said the voice
Of the raindrops bright."
~
The little plant heard
And it rose to see
"What a wonderful
Outside world might be."
~
Si Ale Kong Nena (Awit)
(Grade 2 - Josefa T. Leon)
~
Si Ale kong Nena'y sumalok ng tubig
Nahulog sa balon naging gumamela
Ipinagtanong ko kung sino'ng kumuha
Si kapitang Pepe, tala sa umaga.
~
May Taong Nagtanong (Awit)
(Grade 2 - Josefa T. Leon)
~
May taong nagtanong
Ang daan kung saan
May batang sumagot
"Sa banda po riyan."
"Salamat sa iyo,"
"Wala pong anuman
Natutuwa akong
Kayo'y matulungan."
~
Sari-saring Tugma
(Grade 3 - Leticia B. Sunpongco)
~
Kumain ka ng mangga
Kumain ka ng papaya
Hindi magtatagal
Ikaw ay gaganda.
~
Uminom ka ng gatas
Kumain ka ng itlog
Hindi magtatagal
Ikaw ay bibilog.
~

Little Sister

(Grade 1 Dance-song - Rosalina Sebastian)
~
Little sister, dance with me
Both my hands I give to thee
Right foot first, left foot then
Round about and back again.
~
Let you feet fo tap, tap, tap
Let your hands go clap, clap, clap
Right foot first, left foot then
Round about and back again.
~
Let your head go nick, nick, nick
Let your fingers go click, click, click
Right foot first, left foot then
Round about and back again.
~

Mr. Postman (Song)
(Grade 4 -Jose Reyes)
~

Mr. Postman have you any Valentine?
Among so many that you think
Was sent to me?
Postman, look in your bag for me.

~

Valentine, Valentine
Is there one that you know is mine!
Postman, please you look and see
Is there one in your bag for me?

~

Tootle, Tootle, Tee

(Grade 5 - Norma Trajano)

~

I will make a whistle, jolly as can be

I'll blow merrilly tootle, tootle, tee

I'll whistle all the night and I'll blow all the day

And everyone will beg me, please to go away

Tootle, tootle, tootle, tootle, too-tootle

Blow my little whistle, tootle, tootle, tee.

~

My Mother

Who dressed my darling clothes so gay,

And taught my pretty prayer today,

And minded all what I had to say?

My mother, my mother!

Who ran to help me when I fell, I fell,

And taught me how to story tell, story tell,

And kissed me when I'm ill?

My mother, my mother, my mother!

~

Lullaby (Sleep My Darling Baby)Sleep my darling baby, mother is not far away

Sleep my pretty baby, stars now shed their softest day

Sleep my darling baby, sleep, guardian angel watches near

Sweetly sleep till morning, my darling baby dear.


~


Lovely Evening (Round Song)

(Grade 6 - Vicente D. Santos)

Oh how lovely is the evening, is the evening

When the bells are sweetly ringing, sweetly ringing

Ding, Dong, Ding, Dong.

~

Music Alone Shall Live

All things shall perish from under the sky;

Music alone shall live, music alone shall live

Music alone shall live, never shall die.

~

Don't You Go to Far Zamboanga

~
Female:

Don't you go, oh don't you goTo far Zamboanga

Where you may forget your darling far away.

Don't you go, oh don't you goFor if you leave me

How can I without you stay?


Male:

Oh weep not, my dear paloma.

Oh weep not, for I'll return.

Oh weep not, my little darling,

I shall remember and I shall yearn.

~

No comments: