Monday, March 24, 2008

ARAW NG MGA AMA - HUNYO

Sinulat ni Laura Balatbat-Corpuz
Ika-14 ng Agosto, 2007
~~
Ang tunay mong kasipagan ay dapat tularan
Relong batayan mo ay ang tilaok ng tandang
Alaga mong mga hayop, pinalaki at inasahan
Walang salang tutulong sa imbing kabuhayan

Nasa bukid kang lagi hanggang sa dumilim
Gumapas ng palay at mag-alaga ng mga tanim

Magsasakang tunay, masipag ka at masinop
Gawa mo ay matapat, at lahat ng paglilingkod
Ang bawat salita mo ay angkop at nakalulugod

Angkin mong talino ay marami ang nakapuna
Malaki mong puso, sa mga anak mo’y ipinadama
Ama, ikaw ang haligi at gabay ng pamilya

No comments: