Wednesday, March 19, 2008

PANALANGIN KAY SAN MIGUEL (TAGALOG/ENGLISH

San Miguel Arkanghel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos, na ipinagmamakaawa namin sa iyo, at ikaw, Prinsipe ng mga Hukbo sa Langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impiyerno, si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu, na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa.

Siya Nawa.
~
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray; and do Thou, O Prince of the Heavenly Host -by the Divine Power of God -cast into hell, satan and all the evil spirits, who roam throughout the world seeking the ruin of souls.

Amen.

3 comments:

Anonymous said...

thanks po sa info ^_^

Carmela Emano said...

Salamat po sa translation

Ingille Sajol said...

Salamat po