Monday, March 24, 2008

ARAW NG MGA INA - MAYO

~~~
Sinulat ni: Laura Balatbat-Corpuz (laurabc@bumail.bradley.edu)
Ika-14 ng Agosto 2007
~~
Akay-akay mo ako nuong ako ay munti pa
Retasong makulay ay tinahi mong maganda
Alay mo sa aking kaarawan, nagbigay ligaya
Wagas na pagmamahal ang iyong ipinakita

Nakinig kang lagi sa aking mga katuwiran
Gawa mong magaling ang lagi kong huwaran

Mapagkumbaba ka’t wala nang makakatulad
Gulong nitong buhay ay iyong ipinaliwanag
At laging isa-puso lalo na ang kahabag-habag

Ikaw ang humubog at nagmulat ng mga mata
Na sa pagsisigasig ay may makakamtan ka
Aliw, sampu ng ligaya naidulot mo sa pamilya.

No comments: