Monday, March 24, 2008

FATIMA Song (Filipino)

~~
O Birhen ng Fatima
Kami'y dumudulog
Sa mahal mong alindog
Ay napapakupkop.

Sa amin ay ipakita
Landas ng ginhawa
Darasalin namin, Ina
Rosaryo mo tuwina.

Pangako mo ay tupdin
Hiling nami'y dinggin
Digmaan ay papawiin
Lahat pag-isahin.

Ina'y huwag siphayuin
Ang aming dalangin
Kaming lahat ay ampunin
At itong bayan namin.

(Maraming salamat kay Dr. Noe Balatbat Bacon)

No comments: